5. Hvorfor spare strøm?

Å redusere forbruket av strøm er en viktig del av innsatsen for å motvirke klimaendringer, redusere forurensning, sikre en bærekraftig fremtid og å spare penger. De fleste kan bidra til strømsparing ved å planlegge sitt strømforbruk.

Hvorfor skal vi spare strøm?

Redusert strømforbruk gir reduserte kostnader. Den beste og billigste KWh er den du ikke bruker, og det er mange forskjellige måter man kan redusere forbruket av strøm på.

 • Produksjon av elektrisitet fra konvensjonelle energikilder, som kull og naturgass, fører til utslipp av klimagasser og andre forurensende stoffer. Ved å spare strøm reduserer du behovet for energiproduksjon og bidrar til å redusere utslippene.
 • Kostnadene til strøm kan utgjøre en betydelig del av husholdningsbudsjettet. Ved å redusere ditt strømforbruk kan du senke dine månedlige strømregninger.
 • Ved å spare strøm bidrar du til å redusere belastningen på strømnettet. Dette kan bidra til å unngå overbelastning og redusere behovet for å bygge nye kraftverk eller infrastruktur.
 • Etterspørselen etter energieffektive løsninger stimulerer innovasjon og utvikling av nye teknologier. Ved å signalisere et ønske om å spare strøm bidrar du til å skape et marked for energieffektive produkter og tjenester, som kan bidra til å drive frem teknologiske fremskritt og grønn økonomi.

Hvordan kan vi spare strøm?

Det største forbruket av strøm til private husholdninger er til oppvarming.

 • Ved å velge apparater med høy energieffektivitet når du kjøper nye. Se etter energimerkingen som indikerer apparatets energiforbruk.
 • Ved å bytte til LED-lys som er mer energieffektive enn tradisjonelle glødepærer og har lengre levetid.
 • Ved å slå av elektronikk når den ikke er i bruk.
 • Ved å bruke strømsparemodus. De fleste moderne elektroniske enheter, som datamaskiner, bærbare datamaskiner og mobiltelefoner, har strømsparemodus.
 • Ved å redusere varme- og kjølebehovet ved å øke isolasjonen og bedre vinduer/dører for å redusere varmetap.
 • Ved å senke innetemperaturen om vinteren.
 • Ved å holde elektriske apparater, som kjøleskap, klimaanlegg og ovner, rene og godt vedlikeholdt.
 • Ved å redusere forbruket av varmt vann.

Hva er en smart strømmåler (AMS-HAN)?

Hvis du ønsker å styre strømforbruket ditt bedre, så kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

HAN eller HAN-port står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på AMS-måleren – den nye automatiske strømmåleren i sikringsskapet ditt.

Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller følge opp eget forbruk. Informasjonen fra HAN-porten gir deg for eksempel muligheten til å koble til systemer som igjen kobler ut såkalte trege laster i perioder med høy effekt.

Det kan være varmekabler og varmtvannstanken, som kan kobles ut i et par timer midt på dagen uten at du merker det.

I utgangspunktet er denne HAN-porten stengt, men du kan kontakte ditt lokale nettselskap for å få den åpnet.

Styr ditt eget strømforbruk

Du kan koble utstyr til HAN- porten fra en rekke 3. parts leverandører. Dette er utstyr som gir deg muligheten til å følge med på forbruket ned til noen sekunders intervaller. Leverandørene tilbyr gjerne en app der du får full oversikt.

«Forbrukerrådet forventer at flere forbrukere i fremtiden vil ta i bruk smartteknologi for å tilpasse seg og verne seg mot pristopper. I dag selger strømsalgsselskapene sanntidsmålere som gjør at det er mulig å følge med på forbruket i sanntid.

Kartleggingen Forbrukerrådet har gjort, viser at strømsalgselskapene binder sanntidsmålere til ett abonnement, slik at forbrukerne ved bytte av strømleverandør også må bytte sanntidsmåler. Dette skaper en innlåsingseffekt, som kan heve terskelen for å bytte strømsalgselskap.»