9. Hvilke regler gjelder og hva kan jeg gjøre selv?

Som enkeltperson er det begrenset hva du kan utføre selv i ditt elektriske anlegg.

Hvilke regler gjelder?

Det er ulike forskrifter, lover og regler for elektriske anlegg.

Eltilsynsloven - lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Eltilsynsloven regulerer hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB, er ansvarlig for tilsyn av elektriske anlegg.

De delegerer en del av sin myndighet til et lokalt eltilsyn – DLE.

Myndighetene har anerkjent standarden NEK 400 som verifiserer lavspenningsinstallasjoner, som en egnet metode for oppfyllelse av relevante myndighetskrav innen området.

Når det gjelder ettersyn, vedlikehold og kontroll av eksisterende lavspenningsinstallasjoner benyttes NEK 405 som basis.

Hva kan jeg utføre selv?

I eget hus og hytte

Du kan skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser. I tillegg kan du montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.

Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording. Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.

Du kan bytte ut defekte lyspærer eller lysrør selv, hvis du ønsker å installere en ny lampe eller lysarmatur, kan du gjøre dette selv så lenge du følger produsentens instruksjoner, men husk å slå av strømmen først. Pass på at pærene har riktig wattstyrke og type for armaturen.

Hvis en sikring går, kan du bytte ut den defekte sikringen selv. Sørg for å bruke riktig type og styrke som er angitt på sikringsskapet.

Det er viktig å merke seg at arbeid i elektriske anlegg kan være farlig hvis det utføres uten nødvendig kunnskap og erfaring. For mer komplekse oppgaver eller arbeid er det alltid best å kontakte en kvalifisert elektriker.

I egen bil

Når det gjelder elektriske anlegg i egen bil er det noen enkle vedlikeholds- og feilsøkingsoppgaver du kan utføre selv.

I bilen kan du bytte defekte lyspærer i frontlykter, baklykter, blinklys og interiørlys. Husk at det er tryggest å koble fra strømmen eller batteriet ved alt arbeid på det elektriske anlegget.

Om en elektrisk komponent ikke fungerer, kan du sjekke sikringene i sikringsboksen og erstatte defekte sikringer.

Du kan sjekke batteriets tilkoblinger for korrosjon og sørge for at de er rene og godt festet. Du kan også måle batteriets spenning for å se om det er behov for lading eller utskifting av batteriet.

Inspeksjon av ledningsforbindelser, spesielt rundt batteriet og sikringsboksen, kan bidra til å identifisere løse eller korroderte tilkoblinger som kan forårsake elektriske problemer.

I egen båt

I båten kan du bytte ut defekte innvendige lyspærer, navigasjonslys, lanterner, lensepumper, radio, sikringer og annet utstyr på 12 eller 24 volt. Husk at det er tryggest å koble fra strømmen eller batteriet ved alt arbeid på det elektriske anlegget.

Du kan kontrollere batteriets tilstand og tilkoblinger, samt måle spenningen for å sikre riktig lading. Sjekk kabler og ledninger for skader, slitasje eller korrosjon. Erstatt skadede kabler eller ledninger.

Teste brytere og paneler for å sikre at de fungerer som de skal. Rengjør og vedlikehold dem regelmessig for å unngå korrosjon og feilfunksjon.

Det er viktig å merke seg at selv om du kan utføre oppgaver i båtens elektriske anlegg, er det alltid viktig å følge produsentens instruksjoner, bruke riktig verktøy og være oppmerksom på sikkerhetsaspekter.

Hva kan jeg gjøre selv av elkontroll?

Det er noen enkle ting du kan foreta selv av elkontroll.

I eget hus og hytte

Du bør årlig foreta en visuell sjekk av elanlegget ditt. Dette kan avdekke mulige brannfeller. Imidlertid kan du ikke fjerne beskyttelse rundt ledninger, stikkontakter og brytere.

Sjekk om det er tegn på varmgang i synlige ledninger og stikkontakter. Er det brennmerker eller annen misfarging må du kontakte elektriker.

Svilukt og varmeutvikling er tegn på at det elektriske anlegget eller deler av det er overbelastet.

Bruker du skjøteledning permanent bør du vurdere å installere flere stikkontakter.

Sjekk jordfeilbrytere med jevne mellomrom.