11. Hvem er og hva gjør NEK?

For en lys fremtid – Elektrotekniske standarder skaper muligheter.

Kort om Norsk Elektroteknisk Komite - NEK

NEK har ansvaret for den elektrotekniske standardiseringen i Norge.

NEK er den nasjonale standardiseringsvirksomheten innen det elektrotekniske området i Norge. Vi er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon og holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo. Det er nå rundt 20 ansatte.

Vårt arbeid krever tett samarbeid med myndigheter, forvaltning, og næringsliv. De ansatte i NEK drifter et solid faglig nettverk med nesten 1.000 eksperter. Til sammen sørger disse for at norske interesser ivaretas internasjonalt. Det er rundt 80 aktive komiteer og forum i Norge.

Videre er vi ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av norske elektrotekniske standarder.

NEK er det norske medlemmet i CENELEC og IEC, som er våre europeiske og globale samarbeidspartnere.

Vi utgjør, sammen med Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), standardiseringen i Norge.

Hva gjør NEK?

Vårt overordnede mål er å sikre at norske elektrotekniske standarder fullt ut dekker Norges behov for standarder med krav til sikkerhet, funksjon og miljø.

Standardisering foregår i standardiseringskomiteer som representerer ulike fagfelt. Komiteene består av representanter fra organisasjoner som ønsker å være med på å utvikle standarden. Dette kan være næringsliv, akademia, myndigheter og konsulenter.

Sammen diskuterer man seg frem til løsninger som vil være akseptabel for alle, slik at man oppnår konsensus for kravene i en standard. Konsensus er et bærende element i all standardisering.

Standarder kan på mange måter sammenlignes med språk. Gjennom standarder oppnår man en felles forståelse for hvordan en oppgave skal løses.

En standard representerer ofte en metode som vil sørge for at løsningen tilfredsstiller myndighetenes bestemmelser. For internasjonal handel med elektrotekniske produkter er standardiserte løsninger avgjørende for at produkter kan fungere på tvers av landegrenser.