10. Hvordan kan jeg lære mer om strøm og hva kan jeg jobbe med?

Både videregående skoler, fagskoler, samt universitet/høyskole tilbyr en rekke ulike elektrotekniske utdanningsprogram.

Elektroteknisk utdannelse

Det finnes en rekke utdannelsesmuligheter innen det elektrotekniske området.

I videregående skole tilbys flere elektrofaglige linjer som gir elevene kunnskap og ferdigheter innenfor ulike områder av elektrisitet og elektronikk. Noen vanlige elektrofaglige linjer inkluderer elektrikerfag, automatisering, samt data-elektronikkservice. Dette er et yrkesfaglig løp hvor det ofte er 2 år på skole og 2,5 år i bedrift.

Fagskoler tilbyr også ulike elektrofaglige linjer for å gi videreutdanning og spesialisering innenfor elektrotekniske fag.

Utdanning på universitets- og høgskolenivå tilbyr en rekke elektrotekniske utdanningsprogrammer som gir mulighet til å studere og spesialisere seg innenfor ulike områder av elektroteknikk.

Forsvaret tilbyr også ulike utdanninger innen dette området.

Hva kan jeg jobbe med?

Innen det elektrotekniske området finnes mange jobbmuligheter.

Dette gjelder både ulike yrkesretninger som elektriker, automatiker, elektrofagarbeider, ingeniør/sivilingeniør, til forskjellige typer bedrifter og næringer, samt mange forskjellige fagretninger.

Her er noen eksempler:

  • Elkraft – høyspenning – produksjon, distribusjon og transformering
  • Elektro og automasjon – lavspenning – installasjon, alarm, styring og overvåkning, reguleringsteknikk/kybernetikk, prosessteknikk
  • Elektronikk – instrumentering/sensor/avionikk/medisinteknisk
  • Mekatronikk – elektromekanikk
  • Tele og radiokommunikasjon – nettverk og fiber, radio, tv, mobilnett og satellittkommunikasjon
  • Andre sektorer som trenger elektrokompetanse