8. Hva gjør jeg ved elektrisk feil?

Feil på elektriske anlegg kan utgjøre en rekke faremomenter som kan føre til skader på mennesker og eiendom.

Hvilket ansvar har jeg?

Boligeier skal sørge for at det elektriske utstyret og de elektriske installasjonene er i orden, slik at det ikke er fare for helse og liv.

Går sikringen ofte? Blinker pæren i taklampen? Gnistrer det i stikkontakten når du setter i støpselet? Dette er tegn på at det elektriske anlegget er overbelastet eller underdimensjonert.

Boligeier eier det elektriske anlegget og skal sørge for at det foretas nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget slik at det alltid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.

Eier og bruker har også ansvaret for at det ikke brukes eller kobles elektrisk utstyr til anlegget som kan skade liv eller eiendom.

Som boligeier har du krav på en samsvarserklæring på arbeidet som en elektroinstallatør har utført.

Husk at denne erklæringen må oppbevares hele installasjonens levetid.

Hva gjør jeg ved feil i eget elektrisk anlegg?

Om du oppdager en feil på det elektriske anlegget ditt er det viktig at du tar kontakt med en godkjent elektriker.

Prioriter din egen sikkerhet og alle rundt deg. Slå av strømmen til det berørte området eller den spesifikke strømkretsen ved å slå av hovedsikringen eller den aktuelle sikringen i sikringsskapet.

Ikke prøv å reparere selv med mindre du har riktig kunnskap og kompetanse, det kan være farlig og kan forårsake ytterligere skader på deg selv eller anlegget.

Ta vare på dokumentasjon om du oppdager en feil som kan være relatert til produktegenskaper eller installasjon. Det er alltid lurt å ha tatt vare på all relevant dokumentasjon, for eksempel garantibevis, kvitteringer eller informasjon om installasjonen.

Hvordan kan jeg redusere risiko?

Det finnes enkle tiltak du kan gjøre for å redusere risiko, ved at du selv kan gjøre noe elkontroll.

 • Installer jordfeilvern for å beskytte mot elektriske støt.
 • Bruk kun elektriske apparater og utstyr som er godkjent og riktig dimensjonert for formålet.
 • Inspiser det elektriske anlegget regelmessig og sørg for at ledninger og kontakter er i god stand uten synlige skader eller slitasje. Svilukt og varmeutvikling er tegn på at det elektriske anlegget eller deler av det, er overbelastet.
 • Unngå å overbelaste elektriske kretser ved å bruke for mange apparater samtidig på samme krets.
 • Installer overspenningsvern for å beskytte mot skader forårsaket av lynnedslag eller overspenninger i nettet.
 • Sørg for god ventilasjon rundt elektriske apparater og paneler for å unngå overoppheting og redusere brannrisiko.
 • Bestill en brannforebyggende elkontroll.
 • Installer røykvarslere i alle rom og komfyrvakt på kjøkkenet.

Slukking av brann i elektriske anlegg

Slukking av brann i elektriske anlegg er en kompleks og farlig oppgave.

Vurder alltid din egen sikkerhet før du prøver å slukke en brann. Hvis brannen er ukontrollerbar, sprer seg raskt eller utgjør en umiddelbar fare, forlat umiddelbart området og kontakt nødetatene.
Ring brannvesenet på tlf 110 eller for hørselshemmede tlf 1412!

Om du kan, slå av strømmen til det berørte elektriske anlegget. Dette kan gjøres ved å slå av hovedsikringen eller sikringen som forsyner det aktuelle området.

Hvis brannen er liten og du har riktig slokkeutstyr, kan du forsøke å slukke den. Bruk et brannslokkingsapparat egnet for elektriske branner, for eksempel et CO2 (karbondioksid) slokkeapparat eller et pulverbasert slokkeapparat som er merket for bruk på elektrisk utstyr. Følg bruksanvisningen for slokkeapparatet nøye og hold deg utenfor fareområdet.

Unngå bruk av vann for å slukke branner i elektriske anlegg, da vann kan lede strøm og øke faren for elektrisk støt eller forverre brannen.

Slukking av brann i batterier

Alle typer batterier kan begynne å brenne selv om vi tror de er tomme. Det har vært branner hjemme, i dunker, i renovasjonsbiler og på renovasjonsanlegg på grunn av at batteriene har tatt fyr.

Men løsningen er så enkel at vi sier at det bare er å levere batterier riktig. Vi må ha teip på polene og samle dem hjemme til neste gang vi skal på butikken.  Alle butikker som selger batteri, er forpliktet til å ta imot brukte batterier til gjenvinning. Med teip på polene så unngår du gnisninger mellom batteriene som kan starte en brann. Teipen må på med en gang du tar batteriet ut av fjernkontrollen, lys, leker eller lignende.  

NB: Hele oversiden og undersiden av disse batteriene bør teipes, så bruk vanlig husholdningsteip på disse så de blir godt nok dekket. 

Hvordan slukke en batteribrann? Det brannvesenet gjør er å senke batteriet i vannbad, for eksempel i en bøtte. Vannets egenskaper på brann er velkjent, og fungerer veldig bra som kjøling. Vann er derfor det best kjente slokkemiddelet. Jo mere vann, jo bedre. Kast gjerne batteriene opp i en bøtte med vann, men først må man forsøke å få batteriet ut av huset, gjerne med et brannteppe. Deretter bør du legge det i et vannbad. 

Tiltak mot statisk elektrisitet i hjemmet

Statisk elektrisitet kan være irriterende og kan skade elektroniske apparater.

 • Oppretthold et passende fuktighetsnivå i hjemmet ditt. Tørr luft kan øke statisk elektrisitet, så bruk luftfukter eller plasser vannbeholdere i oppvarmede rom for å øke fuktigheten.
 • Bruk antistatiske sprayer eller kluter på møbler, tepper og andre overflater som har en tendens til å tiltrekke seg og holde på statisk elektrisitet. Disse produktene hjelper til med å nøytralisere ladninger og redusere statisk oppbygging.
 • Velg klær og fottøy laget av naturlige materialer som bomull eller ull. Unngå syntetiske materialer da de har en tendens til å forårsake mer statisk elektrisitet.
 • For elektronisk utstyr og arbeidsplasser der statisk elektrisitet er et problem, kan det være nyttig å bruke spesialiserte ESD-matter (elektrostatisk utladningsmatter) og håndleddsstøtter. Disse produktene bidrar til å lede bort statisk elektrisitet og beskytte elektroniske komponenter.

El-anlegg utenfor hjemmet

Hvis du oppdager en elektrisk feil på offentlig sted, er det viktig å handle forsiktig og rapportere problemet til riktig myndighet eller ansvarlig part.

Prioriter din egen sikkerhet og sikkerheten til andre rundt deg. Unngå å berøre eller nærme deg det elektriske utstyret som viser tegn til feil, og pass på at ingen andre utsettes for fare.

Identifiser hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet eller driften av det elektriske utstyret på det offentlige stedet. Dette kan være kommunale myndigheter, eier av bygningen, forvaltere eller tjenesteleverandører.

Rapporter øyeblikkelig den elektriske feilen til riktig myndighet eller ansvarlig part. Dette kan gjøres ved å kontakte kommunen, bygningens eier eller driftsselskapet, eller ved å bruke nødnummeret hvis det er en akutt situasjon.

Kjøp og salg og utbedring av elektriske anlegg av bolig - avhending

Det enkleste tiltaket for å unngå erstatningskrav er å dokumentere elanleggets tilstand og om nødvendig få en takst for utbedring.

Forskrift 8. juni 2021 nr. 1850 til avhendingsloven (tryggere bolighandel) trådte i kraft 1. januar 2022, samtidig som enkelte endringer i loven ble vedtatt av Stortinget i mai 2022. Den nye forskriften stiller minimumskrav til innholdet i tilstandsrapporter som brukes ved avhending av helårs- og fritidsboliger når kjøperen er forbruker.

Den nye forskriften legger til rette for tilstandsrapporter med høy kvalitet. På denne måten skal forbrukeren få et bedre informasjonsgrunnlag før et boligkjøp og konflikter i etterkant av boligkjøpet blir redusert.

En av de viktigste endringene i avhendingsloven er at selgeren ved forbrukerkjøp ikke lenger kan vise til at boligen selges «som den er». Når det er laget en tilstandsrapport som oppfyller kravene i forskriften, kan kjøperen på den annen side ikke gjøre gjeldende som mangel noe som fremgår tydelig av rapporten.

Forskrift til avhendingsloven § 2-18 omhandler elektriske anlegg og samsvarserklæring.

I praksis er avhendingen lagt opp til å bli utført av en takstmann med kompetanse om bygningsmessige tilstanden, men det er ingen krav til EL-kompetanse. Så den lille sjekklista som er beskrevet i § 2-18 har de færreste en god verifikasjon selv om DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn) har vært der i løpet av de siste 5 år eller ikke.

Det kan derfor være lurt å bestille en kontroll av det elektriske anlegget i henhold til NEK 405-2-3, som er en standard laget for avhending av det elektriske anlegget ved eierskifte.

Tilbake til forsiden